Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /data/e/6/e693d2b8-93c3-4988-9eae-1c17c5ae4c45/bigdatabank.sk/web/application/libs/Nette/loader.php on line 19
Všeobecní obchodní podmínky | Inzerce | Bigdatabank.eu

Všeobecní obchodní podmínky

Článek 1

Úvodní ustanovení

1.1 Provozovatel serveru bigdatabank.eu (dále jen provozovatel) poskytuje možnost výměny informací směrem od zadavatelů k příjemcům.

1.2 Zadavatel je fyzická nebo právnická osoba, která využívá možnost zveřejnit svoji nabídku, poptávku, otázku, názor, nebo jakoukoli informaci s vědomím, že bude zveřejněna a veřejně přístupná na portály bigdatabank.eu

1.3 Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, pro kterou jsou zveřejňovány informace primárně určeny

1.4 Informace jsou zadány nabídky, poptávky, dotazy, názory, recenze, data nebo jakékoli jiné údaje

Článek 2

Provozovatel a odpovědnost

2.1 Provozovatel je fyzická osoba zprostředkující informace mezi objednatelem a příjemcem.

2.2 Provozovatel nezkoumá ani nenese žádnou zodpovědnost za původ, údaje, funkčnost, dodání, odběr, důvěryhodnost, platby a kvalitu informací, služeb a zboží poskytnutou zadavatelem.

2.3 Provozovatel neodpovídá za obsah a jakékoliv škody nebo problémy vzniklé ze stránek, na které se odkazují stránky zveřejněné na našem portály

2.4 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo problémy při zneužití údajů nebo dat, které zveřejnil zadavatel, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek (bigdatabank.eu) třetí osobou

2.5 Provozovatel neodpovídá za případné škody vzniklé krátkodobou nefunkčností stránek serveru do 10 dnů

2.6 Provozovatel v případě ukončení provozu serveru viditelně zveřejní ukončení činnosti na hlavní stránce serveru

2.7 Provozovatel si vyhrazuje právo na vymazání údajů a dat, které obsahují nezákonný, diskriminační nebo obsah porušující dobré mravy

2.8 Provozovatel neodpovídá za jakékoliv přímé či nepřímé škody způsobené poskytnutím údajů z databáze zveřejněných informací

2.9 Provozovatel neodpovídá za obsahovou část zveřejněných informací a dat ani za jejich gramatickou správnost, pravdivost a aktuálnost údajů uvedených v databázi

2.10 Provozovatel neodpovídá za správnost a úplnost informací umístěných na bigdatabank.eu a neposkytuje žádnou záruku při používání takových informací na příslušný účel

2.11 Provozovatel neodpovídá za škodu, která může uživatelům nebo třetím osobám vzniknout používáním webových stránek bigdatabank.eu, včetně ušlého zisku nebo ztráty jakýchkoliv dat

Článek 3

Zadavatel

3.1 Zadavatel je fyzická nebo právnická osoba, která využívá prostor pro bigdatabank.eu zadáním informací, které jsou v souladu s těmito všeobecnými podmínkami

3.2 Zadavatel odpovídá za obsah, věcnou správnost a pravdivost zadávaných informací

3.3 Zadavatel bere na vědomí, že porušení Všeobecných obchodních podmínek má za následek smazání jeho zadaných informací a opakované porušení Všeobecných obchodních podmínek má za následek zablokování možnosti zadávání informací

3.4 Zadavatel si je vědom, že porušování zákonů Slovenské republiky a Evropské unie může mít trestní následky a provozovatel bigdatabank.eu bude součinnosti při vyšetřování v případě podezření s jejich porušování

Článek 4

Příjemce

4.1 Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, která využívá prostor bigdatabank.eu přijetím a využíváním informací v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami

4.2 Příjemce je sám odpovědný za používání a distribuci informací poskytnutých na bigdatabank.eu

4.3 Příjemce si je vědom, že informace poskytnuté na bigdatabank.eu nejsou ověřeny provozovatelem nebo jinou nezávislou osobou, pokud to není stanoveno jinak

Článek 5

Sankce

5.1 Porušení článků těchto Obecně obchodních podmínek bude mít za následek zablokování vašeho účtu a případně vaší IP adresy

5.2 Urážlivé, zavádějící, xenofobní a nejasné informace budou bez upozornění staženy

5.3 Informace s odkazy na web stránky nebo služby, které propagují nebo přímo spouštějí stránky fungující na principu referral, affiliate nebo jiné provizní služby budou smazány a přístup z vaší IP adresy bude zablokován

Článek 6

Závěrečná ustanovení

6.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jakož i všechny právní vztahy s nimi související az nich vyplývající, se řídí právními předpisy České republiky a to zejména zákonemč.513/1991 Z.z. – Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

6.2 Rozhodné právo pro případnou dohodu o zveřejnění reklamy je právo Slovenské republiky

6.3 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy / dohody o zveřejnění reklamy uzavřené mezi provozovatelem a objednatelem

6.4 Provozovatel je oprávněn tyto Všeobecné obchodní podmínky jednostranně měnit, přičemž pro platne uzavřen vztah mezi provozovatelem a objednatelem jsou závazné aktuální Všeobecné obchodní podmínky

6.5 Ve smyslu ustanovení § 273 odst. 1 zákona č.. 513/1991 Z. z. - Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, odchylně ujednání ve smlouvě uzavřené mezi provozovatelem a zadavatelem mají přednost před zněním těchto Všeobecných obchodních podmínek

6.6 yto Všeobecné obchodní podmínky o poskytování a využívání informací jsou platné od 10.7.2010

© 2010 - 2023 bigdatabank.eu | facebook admin@bigdatabank.eu