Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /data/e/6/e693d2b8-93c3-4988-9eae-1c17c5ae4c45/bigdatabank.sk/web/application/libs/Nette/loader.php on line 19
Ogólne warunki handlowe | Ogłoszenia | Bigdatabank.eu

Ogólne warunki handlowe

Artykuł 1

Postanowienia wstępne

1.1 Administrator serwera bigdatabank.eu (w dalszej części jako administrator) oferuje możliwość wymiany informacji w kierunku od zleceniodawców do odbiorców.

1.2 Zleceniodawca to osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z możliwości opublikowania swojej oferty, zlecenia, pytania, poglądu lub jakiejkolwiek informacji ze świadomością, że zostanie opublikowana i będzie dostępna publicznie na portalu bigdatabank.eu.

1.3 Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, dla której są przeznaczone pierwotnie publikowane informacje.

1.4 Informacje stanowią zamieszczone oferty, zlecenia, pytania, poglądy, recenzje, dane lub jakiekolwiek inne treści.

Artykuł 2

Administrator i odpowiedzialność

2.1 Administrator to osoba fizyczna pośrednicząca informacji pomiędzy zleceniodawcą a odbiorcą.

2.2 Administrator nie sprawdza i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pochodzenie, dane, funkcjonalność, dostarczenie, odbiór, wiarygodność, płatności i jakość informacji, usług i towaru oferowanego przez zleceniodawcę.

2.3 Administrator nie odpowiada za treść i jakiekolwiek szkody lub problemy powstałe w związku z korzystaniem ze stron, do których odsyłają strony publikowane na naszym portalu.

2.4 Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub problemy powstałe w wyniku wykorzystania informacji lub danych, które zostały opublikowane przez zleceniodawcę lub uzyskanych przez nielegalne wejście na strony systemu (bigdatabank.eu) przez osobę trzecią.

2.5 Administrator nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w wyniku krótkotrwałej przerwy w funkcjonowaniu stron serwera trwającej do 10 dni.

2.6 Administrator w przypadku zakończenia pracy serwera poinformuje o zakończeniu działalności na stronie głównej serwera.

2.7 Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania informacji i danych, które zawierają treści niezgodne z prawem, dyskryminujące lub naruszające dobre obyczaje.

2.8 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie czy pośrednie szkody spowodowane udzieleniem informacji z bazy danych opublikowanych informacji.

2.9 Administrator nie odpowiada za stronę merytoryczną publikowanych informacji i danych, za ich poprawność gramatyczną, prawdziwość oraz aktualność treści znajdujących się w bazie danych.

2.10 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i kompletność informacji zamieszczonych na bigdatabank.eu i nie udziela żadnej gwarancji odnośnie wykorzystania takich informacji w określonym celu.

2.11 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może powstać u użytkowników lub osób trzecich w wyniku korzystania ze stron internetowych bigdatabank.eu, włącznie z utratą zysku lub stratą jakichkolwiek danych.

Artykuł 3

Zleceniodawca

3.1 Zleceniodawca to osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z możliwości bigdatabanku.eu poprzez podanie informacji zgodnych z niniejszymi warunkami ogólnymi.

3.2 Zleceniodawca odpowiada za treść, poprawność rzeczową i prawdziwość podawanych informacji.

3.3 Zleceniodawca jest świadomy, że następstwem naruszenia Ogólnych Warunków Handlowych jest wykasowanie podanych przez niego informacji, a ponowne naruszenie Ogólnych warunków handlowych skutkuje zablokowaniem możliwości podawania informacji.

3.4 Zleceniodawca jest świadomy, że naruszenie przepisów Republiki Słowackiej oraz Unii Europejskiej może mieć następstwa w postaci odpowiedzialności prawno-karnej a administrator bigdatabank.eu będzie współpracował przy prowadzeniu dochodzenia w przypadku podejrzenia ich naruszenia.

Artykuł 4

Odbiorca

4.1 Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z przestrzeni bigdatabank.eu poprzez odbiór i korzystanie z informacji zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi.

4.2 Odbiorca jest sam odpowiedzialny za korzystanie i dystrybucję informacji zamieszczonych na bigdatabank.eu.

4.3 Odbiorca jest świadomy, że informacje oferowane na bigdatabank.eu nie zostały sprawdzone przez administratora lub inną niezależną osobę, jeżeli nie wskazano inaczej.

Artykuł 5

Sankcje

5.1 Naruszenie artykułów niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych będzie skutkowało zablokowaniem Państwa konta i ewentualnie Państwa adresu IP.

5.2 Obraźliwe, uciążliwe, ksenofobiczne i niejasne treści zostaną usunięte bez ostrzeżenia.

5.3 Informacje zawierające odnośniki do stron internetowych lub usług, które promują lub bezpośrednio otwierają strony działające na zasadzie referral, affiliate lub inne prowizoryczne usługi zostaną wykasowane i dostęp do portalu z Państwa adresu IP zostanie zablokowany.

Artykuł 6

Postanowienia końcowe

6.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, jak również wszystkie stosunki prawne z nimi związane i z nich wynikające, podlegają przepisom prawnym Republiki Słowackiej a w szczególności ustawie nr 513/1991 Dz. U. Kodeksu Handlowego wraz z późniejszymi zmianami.

6.2 Prawem właściwym dla ewentualnej umowy o opublikowaniu reklamy jest prawo Republiki Słowackiej.

6.3 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe stanowią nieodłączną część umowy/porozumienia dotyczącego opublikowania reklamy zawartego pomiędzy administratorem a zamawiającym.

6.4 Administrator ma prawo jednostronnie zmienić niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, przy czym dla ważnie zawartej umowy pomiędzy administratorem a zamawiającym są wiążące aktualne Ogólne Warunki Handlowe.

6.5 Zgodnie z postanowieniem § 273 ustęp 1 ustawy nr 513/1991 Dz. U. Kodeksu Handlowego wraz z późniejszymi zmianami, inne postanowienia umowy zawartej między administratorem a zleceniodawcą mają pierwszeństwo przed niniejszymi Ogólnymi warunkami handlowymi.

6.6 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe dotyczące oferowania i korzystania z informacji obowiązują od 10.07.2010 r.

© 2010 - 2023 bigdatabank.eu | facebook admin@bigdatabank.eu